Poetry
| 2007 |

 

2007
Mesa (Jose Camacho Jr.)

 


Mesa by Jose Camacho Jr.
22 November 2007

Nakakain ka na ba nang walang la mesa?
Ang karne at tinik paano mo nakuha …
Sa pagsulat naman nagawa bang maganda
Kung walang patungang walang kurbada?

Sa tahanan natin anuman ang lahi,
Di mawawala ang mesang kawaksi
Iba man ang hugis, taas at tindig
Mesa pa ring ang layunin ay iisang pintig.

Ilan ang mesa mo sa iyong silid?
Sa buong tahanan, ilan ang iyong batid?
Iba-ibang mesa para sa iba’t ibang ibig
Panglabas, pangloob, pang-gitna at pang-gilid.

Tayo’y mga mesang may sariling uri
Natukoy mo na ba ang iyong kawangki,
Ang pagkakatulad, paano mo sinuri,
Sa taas ba, sa bihis, sa istilo, sa tindig?

Kung tayo nga ay mesa, ngawit ka na ba?
Sa pagkakatintig at sa pagkarga,
Ng plorera man, pinggan at kaserola,
O maging braso’t kamay ng may hawak ng pluma.

Sa pagiging mesa ano ang iyong layon?
Maging saksi ng bolang talbog-gumulong,
Maging patungan ba o dekorasyon,
O maging taga salo ng pupok ng hukom?

Mesa bang gawaan ng kusinerang pantas
O mesang saksi sa paglapat ng lunas
Sa pagpapalit ng organ sa katawang hirap
O mesang sa walang buhay ay siyang taga-ganap?

Marami pa sa ating naghahangad maging mesa
Nag-iipon ng tatag, nagpapakadalubhasa
Nawa ang pangarap kapag narating na
Huwag hayaang sirain ng bukbok at anay ang dakilang mesa.

 
© 2006 - 2009 Kyoto Association of Pinoy Scholars